9 Mayıs 2008 Cuma

Edebi Kültür Nedir?

EDEBİ KÜLTÜR(Popüler Değil) - Üslubuylada Ahlakıylada

Edebi kültür, günümüzün çok kötülenerek eleştirilen ve eleştirenlerin de bu anlayışın dışında oluduğu düşündüğü ama alternatif bir “kültür” kavramı olmadığı için ister istemez herkesi kapsadığını düşündüğümüz “Popüler Kültür” kavramının dışındakileri kapsayacak ve onlara işaret etmek amacıyla ortaya çıkarılmış bir düşüncedir. Popüler kültür zihniyetinin dışında kalanlar için yeni bir kültür isminin adınının koyulması gerektiği düşünülerek sunulmuştur.

Amaç kendi kendimize ortaya attığımız ve reddettiğimiz günümüz hakim zihniyeti tanımlayan “Popüler Kültür” kavramının dışındaki anlayışlara dikkat çekmek, insanlara bu anlayışlarında yanlız olmadıklarını hissetirmektir. Dediğimiz gibi adı zaten bizce konan “Popüler Kültür” diye bilinen zihniyete karşıt ve onunla çatışan bir düşünce akımı oluşturmak değildir. Asıl amaç topluma malolmuş her türlü üretiminin adı olan “kültür” kavramının bireysel anlamda asıl üslup ve ahlak yapısını tarif etmektir. Sanat, spor, iş, eğlence kültürlerimizi oluştururken dikkat edeceğimiz konuları saptamaktır.Ancak böylece sahip olduğumuz kültürel varlıklarımızı yadırgamadan, taşlamdan, geliştirip koruyabiliriz.

Tek olarak bilinen kültür anlayışı “Popüler Kültür” kavramının dışında kalanların kendi üretimlerini, yaşam anlayışlarını tarif edecek zihniyetlerini ilke ve prensiplerinin adını koymaktır. Bilindiği gibi “popüler kültür” diye adlandırılan ve eleştirilen zihniyet daha çok kısa vadeli amaçlar için çalışan; maddiyatçı, şan şöhret peşinde koşan ve başarı için her türlü yolu mübah sayan, çelişkilerle dolu bir anlayış olarak bilinmektedir. Bu anlayışla oluşturulan tür bir kültürün “popüler” yani halkça çok tutulan bir hal alması aslında çoğunluğun da istemediği bir şey.

Bu yüzdendir ki artık bizlerin sanat konuları dışında bütün üretimlerimizin, “kültür” anlayışımızın içini dolduran asıl öğelerii ilke ve değerleri netleştirmemiz gerekiyor. Her nekadar “popüler kültür” sanat camiasına atfedilse de aslında bütün ekonomik, sosyal, insanı konuları içermektedir. Çünkü sanat alanındaki her hareket insanlar için bir davranış örneğidir ve taklit edilir.

Bir kültürün içeriği ne olursa olsun; sanat, spor, sanayi, teknoloji, eğlence vs. hepsi olşturulurken bir uslubu ve ahlaki zihniyeti içinde barındırırlar. Sporcu veya taraftar centilmen olursa bu bir uslubun ve ahlakın olumlu ve iyi sergilenişidir yani o davranış onların spor kültürünün nasıl olduğunu anlatır bize. Bu örnek her kültür alanı için tek tek verilebilir.

Popülerlik bir şey için bir değer ve nitelik belirtmez. Yani bir şeyin çok tutulması cazip hale gelmesi o şeyin içeriğinin kalitesi hakkında bir anlam ifade etmez. Bu yüzdendirki “Popüler Kültür” içersindeki çoğu hareketler, davranışlar ve üretimler ilkesizlikle, ahlaksızlıkla ve kalitesiz olmakla eleştirilir. Bu anlamda “Edebi Kültür” kavramındaki “edebi” kelimesine iki anlamla bakmakta fayda var. Birincisi “edebi” kelimesi edebiyattan yani bir üsluptan, diğer anlamda ise “edebi” kelimesi “edep” yani ahlakla ilgilidir. Bu yüzden “Edebi Kültür” kvramındaki “edebi” kelimesi bizim davranış ve üretimlerimizin sanatsallığına ve ahlaki yapısına işaret etmektedir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için aşağıdaki gruplarımıza katılabilir bize yazabilirsiniz.


Facebook Grubumuz için :

http://www.facebook.com/group.php?gid=15628583383

linklerine tıklayarak gruplarımıza katılabilirsiniz.

Ömer Ümitvar

oumitvar@gmail.com

Hiç yorum yok: