9 Mayıs 2008 Cuma

“Edebi Kültür”den Kasıtlar - 2

“Edebi Kültür”den Kasıtlar - 2

“Popüler Kültür” kavram olarak hiç kimseyi direkt etkilemiyor aslında yani “Sende popüler kültürün bir parçasısın” dendiğinde üzerine pek alınmayanlarda çok olabilir. Hatta bunu iltifat bile sayılabilir belki çoğu. Düşündüğümüzün aksine bu kültürle işaret edilen zihniyet veya ortam, çok kişin içinde hevesle olmayı istediği ve içinde olanların da muhtemelen çoğunun bir ayrıcalık menuniyeti gururu ve hissiyle yaşadığı bir merkez aslında. Tabi onlar buna “popüler kültür” demezler ama gelgör ki öyle tanımlanıyorlar.

Sonuçta “popüler kültür” dediğimiz bir merkez bir sınıfsal katman var toplum içinde bu zamanda her ülkede aşağı yukarı ve sanki küçük bir daire içinde yaşanıyor hayat… İsterseniz bir dağ evinde olun, eğer bir televiziyonunuz, bir gazeteniz ya da internetiniz varsa sizde bu dairenin içindesiniz; çünkü yankılanan sesleri duymamak için sağır olmanız gerek böyle bir ortamda. Böyle bir yaşantı yok demeniz için bütün duyu organlarınızı kaybetmeniz gerek. Neyse, konuya dönersek yani bu yaşananların hedef noktası yani dairenin merkezi “sanat ve iş camiası” diye bir ortam var ki “popüler kültür”ün yanlışlarını yaşayanlar olarak suçlanıp hedefe alınmışlardır onlar. Popüler kültürün temsilcileri olarak gösterilirler. Yanlış anlaşılmasın burda “sınıf” siyasi anlamda değil sadece o grubu tanımlamak için kullanıldı bu kelime.

Benzetmeyi daha görünürleştirirsek, bir dart tahtası gibidir bu daire 12 de toplanmışlardır popüler kültür insanlarının çoğu “sanat ve iş camiası insanları” ki oraya koşa koşa gitmeyi isteyenler çoktur belkide bizce yanlış olanalrı da onlar yaptığı için böyle tanımlıyoruz onları. Hırs ve hevesle giden çoktur o camiaya bu yüzden büyük bir kaos ve savaş alanıdır aynı zamanda ora. “Onların suçu ne ki niye “Popüler Kültür”ü temsil ediyorlar ki neden onlar işaret ediliyorlar ülkede onca yanlış yapan insan; başta siyasetçiler varken?” diye de soranlar da olabilir. Gene yanlış anlamaya mahal vermemek için söylüyorum. Bir suçlama veya yargılama yok aslında burda.

Toplumun değerlendirmesi olarak bazı yanlışlar söyleniyor bu camia işaret edilerek. Burda sadece gerçeği, yaşananları analiz etmeye çalışıyoruz ve iyi bir sonuca varmaya çalışıyoruz herkes yararına. Ki zaten hepimiz aynı daire de “popüler kültür dairesi” içindeyiz. Onlar 12 de olabilirler bizler ise 1 den 11 e dağılmışız dart dairesinin içinde. Özetle bütün bunlar aslında “popüler kültür” denen bilinmeyeni bilmek için yapılmış benzetmeler. Konu şu ki biz nasıl etkileniyoruz bu dairenin içinde yaşarken ve kişilğimiz nasıl etkileniyor üslup ve ahlak başta olmak üzre diğer konularda bu çağda bunu irdelemek lazım. Çünkü dedikya hepimiz aynı gemideyiz.

devam edecek >>

Hiç yorum yok: